çinovnik

çinovnik
<rus.>
1. İnqilabdan əvvəlki Rusiyada: dövlət xidmətçisi, məmur. Polis çinovniki. Məhkəmə çinovniki. – Belə söyləyənlər də vardı ki, bir çox çinovniklər qaçaqlarla əlbir idilər, ola bilsin ki, belə də olaydı, çünki çar hökumətinə hər nə desən yaraşardı. E. Sultanov. <Maarif nazirliyinin> fikir və xəyalı soldatlar kimi naçalniklərin, rəislərin hökmünə tabe və əmrinə müti çinovniklər hasilə gətirmək olubdur. F. K..
2. dan. İşin həllində canlı iştirak etməyərək, vəzifəsini ancaq formal yerinə yetirən vəzifəli şəxs haqqında.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • činovnik — činòvnīk m <G činovníka, N mn činovníci> DEFINICIJA 1. službenik koji za svoj rad dobiva mjesečnu plaću 2. administrativni službenik (za razliku od onoga koji radi za strojem ili fizički) [državni činovnik; općinski činovnik] ETIMOLOGIJA v …   Hrvatski jezični portal

  • činòvnīk — m (činòvnica ž) 〈G činovníka, N mn činovníci〉 1. {{001f}}službenik koji za svoj rad dobiva mjesečnu plaću 2. {{001f}}administrativni službenik (za razliku od onoga koji radi za strojem ili fizički) [državni ∼; općinski ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • činóvnik — a m (ọ̑) zastar. uradnik, uslužbenec: policijski činovnik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Alt-Russischer Ritus — Altrussischer Ritus ist die byzantinische Liturgie der russischen Orthodoxie vor den Reformen des 17. Jahrhunderts, besonders unter Patriarchen Nikon. Er ist wichtig (a) als gegenwärtige Liturgie (eines Teils) der russischen „Altgläubigen“… …   Deutsch Wikipedia

  • Altrussischer Ritus — ist die byzantinische Liturgie der russischen Orthodoxie vor den Reformen des 17. Jahrhunderts, besonders unter Patriarchen Nikon. Er ist wichtig (a) als gegenwärtige Liturgie (eines Teils) der russischen „Altgläubigen“ (Russisch Orthodoxe… …   Deutsch Wikipedia

  • kontoarist — kontoàrist m DEFINICIJA reg. rij. činovnik; privatni činovnik ETIMOLOGIJA vidi kontoar …   Hrvatski jezični portal

  • kvestor — kvȅstor m DEFINICIJA 1. pov. a. u Rimu, za Republike, magistrat pod čiju jurisdikciju spadaju neki zločini, ob. se brinu o financijama (pod nadzorom konzula) b. papinski blagajnik c. činovnik koji vodi administrativne, osobito financijske poslove …   Hrvatski jezični portal

  • činovnica — činòvnica ž DEFINICIJA v. činovnik ETIMOLOGIJA vidi činovnik …   Hrvatski jezični portal

  • činovničić — činovnìčić m DEFINICIJA pejor. od činovnik ETIMOLOGIJA vidi činovnik …   Hrvatski jezični portal

  • činovnički — činòvnīčki pril. DEFINICIJA kao činovnik, na način činovnika ETIMOLOGIJA vidi činovnik …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”